ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org.ts-servers.com/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ÉñÂí|µçÓ°ÍøÈý¼¶Æ¬:《乱世隋唐》官方网ç«?-攻略秘籍--『攻略』乱世隋唐之战争ç¯?/title> <meta name="keywords" content="ÉñÂí|µçÓ°ÍøÈý¼¶Æ¬:," /> <meta name="description" content="ÉñÂí|µçÓ°ÍøÈý¼¶Æ¬:《乱世隋唐》是一款以武将为主角以战争为主题的网页即时战棋游戏,耗资千万,历时一年精心制作,堪称2011年度网页游戏最独特的策略巨作,由“新兴力量”——北京畅思得倾力打造ã€?/> <link href="http://www-917st-com.ts-servers.com/css/Public_stwar.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body style="background-color: #000;"> <div id="bg"> <div id="top"> </div> <div id="middle"> </div> <div id="footer"> </div> </div> <div id="d2"> <div class="mydiv_1"> <div id="guanggao"> </div> <div id="longtou"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="350px" height="250px" id="FlashID" title="进入游戏"> <param name="movie" value="/Images/Enter.swf" /> <param name="quality" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/high" /> <param name="wmode" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/transparent" /> <param name="swfversion" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/9.0.45.0" /> <param name="expressinstall" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/Scripts/expressInstall.swf" /> <param name="QUALITY" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/low" /> <object data="/Images/Enter.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="350px" height="250px"> <param name="quality" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/high" /> <param name="wmode" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/transparent" /> <param name="swfversion" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/9.0.45.0" /> <param name="expressinstall" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/Scripts/expressInstall.swf" /> <param name="QUALITY" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/low" /> <div> <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4> <p><a href="http://ts-servers.com/a/20211019/405141.html"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" width="112" height="33" wmode="transparent" /></a></p> </div> </object> </object> </div> <div id="Nav"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com.ts-servers.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="674" height="34"> <param name="movie" value="/images/top.swf" /> <param name="quality" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/high" /> <param name="wmode" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/transparent" /> <param name="swfversion" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/9.0.45.0" /> <param name="expressinstall" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/../images/expressInstall.swf" /> <param name="QUALITY" value="http://www-917st-com.ts-servers.com/low" /> <embed src="http://www-917st-com.ts-servers.com/images/top.swf" wmode="transparent" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com.ts-servers.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="674" height="34"></embed> </object> </div> </div> <div class="MainBody mid"> <div class="Main_left"> <div class="M_L_top1"> </div> <div class="M_L_P_1"> </div> <div class="M_L_P_2"> <ul class="mid"> <li>每周例行维护时间ï¼?/li> <li>一区至十四åŒ?/li> <li>每周一上午8:00â€?:00</li> <li>其它各区</li> <li>每周三上å?:00â€?:00</li> </ul> </div> <div class="M_L_P_3"> <a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/Faq.html" target="_blank"> <img src="http://www-917st-com.ts-servers.com/images/index_28.jpg" alt="游戏FAQ" /></a> </div> <div class="M_L_P_3"> <a href="http://ts-servers.com/a/20211019/405142.html" target="_blank"> <img src="http://www-917st-com.ts-servers.com/images/index_30.jpg" alt="防沉迷系ç»? /></a> </div> <div class="M_L_P_3"> <a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/jzjh/index.html" target="_blank"> <img src="http://www-917st-com.ts-servers.com/images/index_39.jpg" alt="家长通道" /></a> </div> <div class="M_L_P_4"> </div> <div class="M_L_P_5"> <ul class="mid"> <li>客服QQï¼?146983942</li> <li>一群:157213479(已满) </li> <li>二群ï¼?18942861(已满) </li> <li>三群ï¼?17642286(推荐) </li> <li>客服邮箱:kefu@917st.com</li> <li>投诉邮箱:tousu@917st.com</li> </ul> </div> <div class="M_L_P_6" id="tab-container-3"> <ul id="tab-container-3-nav"> <li><a href="#tab1">07073</a></li> <li><a href="#tab2">17173</a></li> </ul> <div class="M_L_P_8"> <div class="M_L_P_7"> <div class="tab" id="Div1"> </div> <div class="tab" id="Div2"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="Main_R"> <div class="R_nr"> <div class="R_Nr1"><a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/../../../index.html" class="blackLink">首页</a>>>攻略秘籍</div> <div class="R_Nr2"> <div class="R_Content"> <div class="R_Cont_NewTitle"> 『攻略』乱世隋唐之战争ç¯? </div> <div class="R_Cont_infos"> 来源:畅思得  å‘布者:  å‘布时间ï¼?011/3/11 22:20:07  <span style="display:none;">阅读次数ï¼?  è¯„论ï¼?nbsp; </span> </div> <div class="R_Cont_nr"> <p> 一、名城池的城战争</p> <p>     每个城防大营中驻扎有多支驻守部队,并且每到整点将刷新兵力。即在每个小时之内,城防大营中的兵力不会刷新,如果抢在刷新时间内将全部的驻守部队消灭,则该城防大营将消失。只有全部打下四个城防大营,才能攻打NPC的城池ã€?/p> <p> 县城的每个城防大营内æœ?支驻守部队和1支城防部é˜?/p> <p> 郡城的每个城防大营内æœ?6支驻守部队和1支城防部é˜?/p> <p> 州城的每个城防大营内æœ?6支驻守部队和1支城防部é˜?/p> <p>  ååŸŽçš„驻守部队要比城防大营的兵力更多</p> <p>   æ”»æ‰“名城胜利后有几率抓获在城中驻守的名将,如果没抓到,该武将有可能跑到别的NPC名城去,在攻打之前建议在京城的酒馆打探一下,或者进到名城中去看看是否有名将驻守ã€?/p> <p> 二、玩家城池战äº?/p> <p>     对玩家城池使用正规军可进行以下三种战争目标:</p> <p> 掠夺:以掠夺资源为目标,不需要攻破城墙,必须消灭城防部队才算胜利,如果没有城防部队,那么之接就算为胜利,胜利不光能抢到对方的土地,并且有一定几率会抓到对方城池中空闲的将领ã€?/p> <p>     侵略:以抢夺土地资源为目标,必须消灭城防部队才算胜利,如果没有城防部队,那么之接就算为胜利,胜利后不光能抢到对方的土地,还有机会抓到对方城池中空闲的将领ã€?/p> <p>     摧毁:以破坏城池为目标,需要攻破城墙,并消灭所有有生力量才算胜利,胜利后失败方随机掉一级建筑等级,并且有一定几率可以抓到对方城池中空闲的将领ã€?/p> <p> 三、玩家营寨战äº?/p> <p> 攻打:攻打玩家营寨战争需要破坏其城防栅栏,并且消灭所有的有生力量。战争胜利后玩家营寨消失。原来属于该城池的军队、武将自动返回其所属的城池ã€?/p> <p> 四、玩家野地的战争</p> <p>     占领:占领玩家已经占领下来的野地,如果该野地有对方兵力驻守,那么战争胜利以后,有几率可以俘虏反对方的武将,并且占领了该野地,如果没有将领驻守,那么直接胜利,并且占领了该野地ã€?/p> </div> </div> <div class="R_Cont_nr_2"></div> </div> <div class="R_Nr3"></div> </div> </div> <div class="footlist"> <div class="foot_text">健康游戏忠告,抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活</div> <div class="foot_text"><a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/news/about.aspx" class="blackLink" target="_blank">关于我们</a> | <a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/news/about.aspx" class="blackLink" target="_blank">联系我们</a> | <a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/news/join.aspx" class="blackLink" target="_blank">诚聘英才</a> | <a href="http://www-917st-com.ts-servers.com/news/commerce.aspx" class="blackLink" target="_blank">商务合作</a> <noscript> <a href="http://ts-servers.com/a/20211019/405143.html" target="_blank"> <img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.51.la/3954494.asp" style="border:none" /> </a> </noscript> </div> <div class="foot_text" >Copyright©2010-2011北京畅思得科技发展有限公司  All Right Reserved</div> <div class="foot_text" >京ICPå¤?0026676å?1 网络文化经营许可è¯?京网文[2013]1083-1132å?京ICPè¯?00266å?文网游备字[2011]W-SLG012å?/div> <div class="foot_text" >文化部网络游戏举报和联系电子邮箱:wlwh@vip.sina.com 纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处ç?/div> </div> </div> </div> <a href="http://www.baidu.com/">°Ù¶È</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>